Tiede on todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista. Tieteen tehtävänä on selittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Tieteen tarkoituksena on kertoa ympäröivästä maailmasta varmoja totuuksia ja tieteen pyrkimyksenä on muuttaa maailma kielelliseen muotoon selittämällä todellisuutta tosien väitteiden avulla, jotta ihmiset voisivat ymmärtää todellisuutta ja siirtää tieteelliseen tietoon perustuvaa tietämystä toisilleen toden kommunikaation avulla.

Tämä pyrkimys totuuteen on nyt uhattuna! "Vaihtoehtoiset faktat", kuten litteän maan teoria, sekä evoluution ja ilmastonmuutoksen kieltäminen ovat vieneet huomiomme pois siitä seikasta, että juuri tiede on tuonut ihmiskunnan kivikaudelta avaruusaikaan.

Peliviikolla palautetaan innostus tieteeseen yhdessä Peliviikon suojelijan kanssa!

Lightneer

Tänä vuonna Peliviikon suojelijana toimii suomalainen oppimispelien kehittäjä Lightneer, jonka Big Bang Legends mobiilipeli opettaa hiukkasfysiikkaa hauskalla tavalla. Peli on kehitetty yhteistyössä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERN:in kanssa. CERN on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus. Se tutkii aineen perusolemusta ja voimia, jotka pitävät sen koossa. Keskuksen keskeisin ja tunnetuin tutkimuslaitteisto on vuonna 2010 käyttöönotettu LHC, eli Large Hadron Collider, joka on maailman suurin hiukkaskiihdytin ja hadronien törmäytin.

Tule mukaan nauttimaan löytöretkestä tieteeseen!

Peliviikkoa lähestyttäessä esittelemme Big Bang Legends pelin lisäksi erilaisia ilmiöitä tutkivia ja tieteeseen innostavia pelejä, toimintamalleja ja ideoita, joita voi hyödyntää Peliviikon avoimissa ja suljetuissa tapahtumissa. Peliviikolla pelataan myös pohjoismaisessa turnauksessa, josta tiedotamme myöhemmin. Peliviikon turnaukseen osallistuville organisaatioille lähetetään Big Bang Legends tuotteita pikapalkinnoiksi, joita voi jakaa tapahtumassa pelihaasteeseen osallituville pelaajille.

Ilmoittaudu mukaan Peliviikkoon täällä!

Peliviikon suojelija 2018

Peliviikon suojelija 2017

Peliviikon suojelija 2016

Palringo Finland Oy

Peliviikon suojelija 2015

Kansallisen pelipäivän suojelija 2015 - Mousemarque

Peliviikon suojelija 2014

Peliviikon suojelija 2013